Tecnologia

Comportament d’Usuaris

27 enero, 2019 en

“Comportament d’usuaris” es basa en l’anàlisi del comportament dels usuaris a la web, a través de les tècniques d’analítica web, essencials per millorar el funcionament de qualsevol lloc o aplicació web. Al llarg de l’assignatura es tracten totes les etapes del procés d’anàlisi, el llibre de referencia es el de Avinash Kaushik , “Analitica Web […]

Disseny d’interacció

Disseny d’interacció és una assignatura pràctica enla qual al llarg de les 2 PAC’S i la pràctica final, s’han prototipat diferents interaccions. L’essència d’aquesta assignatura és entendre bé l’esquema [entrada de dades –> anàlisi –> sortida de dades] i aplicar-lo mitjançant el programari lliure Processing i Arduino. Marcos Baldoví Disseny D’interacció PAC1 de Marcos Baldovi […]

Metodologia i Desenvolupament de Projectes en Xarxa

Metodologia i Desenvolupament de Projectes en Xarxa, es tracta d’una assignatura en la qual al llarg de les 3 PAC’S , es treballa per grups formats per alumnes utilitzant eines TIC. El treball que es desenvolupa en aquesta part de l’assignatura, tracta del procés de producció d’un projecte interactiu. A la pràctica final es desenvolupa […]

Integració Digital de Continguts

En aquesta assignatura es tracten els processos fonamentals sobre la digitalització i el processament de continguts d’àudio i vídeo. El programari utilitzat l’assignatura és Processing. Si s’opta per l’avaluació continua, aquesta es compon de 2 PAC’s i 2 pràctiques. Cadascuna de les entregues té una part teòrica (bastant senzilla) i una part de programació amb […]

Disseny Interfícies multimèdia

En aquesta assignatura s’estudia el Disseny Interfícies multimèdia, basades en el Disseny Centrat en l’Usuari. A través d’un cas real al llarg del quadrimestre es desenvolupa un projecte de Disseny sobre un cas real per a portal de compravenda (http://anuncit.com/). Les Pac’s que anem entregant al llarg del curs són wireframes tant de la versió […]

Arquitectura de la informació

El concepte d’Arquitectura de la informació (AI) Es tracta d’una disciplina encarregada de l’estudi, anàlisi, organització, disposició i estructuració de la informació en espais d’informació i de la presentació dels mateixos, siguin sistemes interactius o amb l’objectiu de facilitar la recuperació de la mateixa. Al llarg de l’assignatura es treballen les diferents fases de les […]

Fonaments i Evolució de la Multimedia

31 enero, 2017 en

En aquesta assignatura s’estudia el llibre de Lev Manovich “El software toma el mando” a partir de la lectura d’aquest llibre força interessant. L’autor desenvolupa la seva pròpia teoria sobre el programari. En el llibre ens fa reflexionar sobre el programari que ha substituït a una àmplia gamma de tecnologies físiques, mecàniques i electròniques utilitzades […]

Vídeo

Aquesta assignatura serveix per a dependre els coneixements bàsics fonaments de la gravació en vídeo. Enregistrament d’àudio, Parlar en public, llenguatge audiovisual, Edició de vídeo exportació i formats de vídeo. Ha sigut una assignatura molt pràctica, de fet no trobo les pac’s però sí que conservo els vídeos guardats en YouTube. Tots els vídeos estan […]

Narrativa Interactiva

30 enero, 2017 en

En aquesta assignatura es tracten, els diferents tipus guio. Depenent de les necessitats del producte final. Al llarg de tot el quadrimestre es realitzen 3 PAC’S, cadascuna de les quals tracta d’un tipus de narrativa (seqüencial, transmèdia i multimèdia) i una pràctica final en la qual s’apliquen els coneixements adquirits al llarg de l’assignatura. En […]

Mitjans Interactius

Es tracta d’una assignatura en la qual es tracta la part diríem més filosòfica de la multimèdia. En la qual ens serveix per a diferenciar que són les noves tecnologies del que és l’evolució tecnològica. Es tracta d’una assignatura que la seva finalitat al llarg d’ella és la de què l’alumne deprengui a utilitzar les […]