UOC

TFG “SponsorRoute”

Enllaç al TFG: http://hdl.handle.net/10609/81487 En aquest post presente l’enllaç al meu TFG, que es tracta d’una aplicació d’acció ciutadana per a dispositius mòbils anomenada “Sponsor Route”. En el moment en què l’usuari es registra li permet poder disposar de diferents opcions podent accedir tant a les rutes creades pels usuaris per a poder escollir la […]

Comportament d’Usuaris

“Comportament d’usuaris” es basa en l’anàlisi del comportament dels usuaris a la web, a través de les tècniques d’analítica web, essencials per millorar el funcionament de qualsevol lloc o aplicació web. Al llarg de l’assignatura es tracten totes les etapes del procés d’anàlisi, el llibre de referencia es el de Avinash Kaushik , “Analitica Web […]

Fotografía Digital

L’assignatura de fotografia digital té com a finalitat l’aprenentatge per part de l’alumne de coneixements tècnics, tipus de fotografia i coneixements sobre la màquina. Es tracta d’una assignatura de caràcter optatiu que té com a objectiu la iniciació dins de la fotografia, en el meu cas em va servir a manera d’experimentació amb la qual […]

Mercat i Legislació

L’assignatura Mercat i Legislació, té com a finalitat iniciar-vos de forma gradual i integrada en el conjunt de processos de transformació que s’estan produint en el mercat multimèdia i en el marc normatiu i legislatiu de la Societat de la Informació. L’assignatura organitza l’aprenentatge a l’entorn del treball d’un projecte virtual amb l’objectiu de dotar-nos […]

Programació web avançada

“Programació web avançada”; Es tracta d’una assignatura en què s’estudia de manera ja més avançat JavaScript, amb accions al DOM, o també retornaments per mitjà d’arxius JSON de consultes a bases de dades amb MySQL o tecnologia ASP.net. De la mateixa forma s’estudia la realització de peticions asíncrones per mitjà d’Ajax. PAC 1 s’estudien com […]

Disseny d’interacció

Disseny d’interacció és una assignatura pràctica enla qual al llarg de les 2 PAC’S i la pràctica final, s’han prototipat diferents interaccions. L’essència d’aquesta assignatura és entendre bé l’esquema [entrada de dades –> anàlisi –> sortida de dades] i aplicar-lo mitjançant el programari lliure Processing i Arduino. Marcos Baldoví Disseny D’interacció PAC1 de Marcos Baldovi […]

Metodologia i Desenvolupament de Projectes en Xarxa

Metodologia i Desenvolupament de Projectes en Xarxa, es tracta d’una assignatura en la qual al llarg de les 3 PAC’S , es treballa per grups formats per alumnes utilitzant eines TIC. El treball que es desenvolupa en aquesta part de l’assignatura, tracta del procés de producció d’un projecte interactiu. A la pràctica final es desenvolupa […]

Xarxes Multimèdia

L’assignatura de Xarxes Multimèdia permet conéixer els diferents tipus xarxes per a computadors. De la mateixa manera, com connectar i nomenar tots aquells dispositius que pertanyen a una xarxa, així com interconnectar distintes xarxes. Per a poder interconnectar els diferents dispositius s’estudien els diferents protocols, normativa, programari, etc. Amb la finalitat de poder enllaçar i […]

Gràfics 3D

21 febrero, 2017 en

Gràfics 3D que com bé diu el nom està dedicada a la creació d’objectes tridimensionals. El software obligatori a utilitzar és 3D Studio Max en aquest cas el 2014. L’assignatura està dividida en 3 parts. La primera PAC està únicament dedicada al modelatge d’objectes, en aquesta part s’han d’entregar quatre d’exercicis (pistó, tamboret, martell i […]

Animació

5 febrero, 2017 en

En l’assignatura d’Animació s’estudia des de l’animació 2D fins a 3D, passant pels fonaments per a l’animació, l’animació pose a pose, cicles de caminada, il·luminació i així com la utilització de materials. Assignatura molt ben estructurada per a poder inicialitzar-se en l’animació. Aquesta assignatura és la primera que vaig agafar per a fer el grau. […]