Disseny d’interaccióDisseny d’interacció és una assignatura pràctica enla qual al llarg de les 2 PAC’S i la pràctica final, s’han prototipat diferents interaccions. L’essència d’aquesta assignatura és entendre bé l’esquema [entrada de dades –> anàlisi –> sortida de dades] i aplicar-lo mitjançant el programari lliure Processing i Arduino.

Marcos Baldoví Disseny D’interacció PAC1 de Marcos Baldovi

Marcos Baldoví Disseny D’interacció PAC2 de Marcos Baldovi

Arduino Boombox from Marcos Baldovi on Vimeo.

Marcos Baldoví Disseny D’interacció Practica FInal de Marcos Baldovi

final from Marcos Baldovi on Vimeo.