TFG “SponsorRoute”

Enllaç al TFG: http://hdl.handle.net/10609/81487

En aquest post presente l’enllaç al meu TFG, que es tracta d’una aplicació d’acció ciutadana per a dispositius mòbils anomenada “Sponsor Route”. En el moment en què l’usuari es registra li permet poder disposar de diferents opcions podent accedir tant a les rutes creades pels usuaris per a poder escollir la millor ruta per desplaçar-se des d’un punt de la ciutat fins a un altre. També permet crear noves rutes i a més es pot seleccionar aquella ruta que l’interessi apadrinar.

L’apadrinament d’una ruta el que pretén és fomentar l’acció ciutadana, com més gent s’impliqui en el projecte més fàcil serà portar a terme i a mesura que augmenti el nombre de gent que apadrini una determinada ruta, el temps de detecció d’una anomalia serà més ràpid perquè es pot realitzar des de qualsevol dispositiu mòbil que estigui connectat a la xarxa.

És una aplicació que aprofita totalment les potencialitats que ens ofereixen els mitjans. És revisable tant els mapes, les ubicacions o incidències en tot moment van variant sigui perquè hi ha una infracció o qualsevol canvi que obliga a modificar el contingut en els mapes. Actualitzable perquè cada vegada aniran apareixent nous dispositius així com millores a les tecnologies que s’estan utilitzant en l’aplicació, el que obliga a actualitzar l’aplicació.

Per a desenvolupar l’aplicació utilitzarem Ionic que és un framework open source que permet crear aplicacions mòbils multiplataforma a partir de tecnologies web en concret s’utlitzaran: HTML5, CSS3, JavaScript i PHP, en concret la llibreria php-google-map-api així per incorporar els mapes de Google en l’aplicació aquesta llibreria inclou dues classes: GoogleMap.php i JSMin.php.

Aquest framework té l’avantatge de treballar amb Apache Cordova que és un potent entorn de desenvolupament d’aplicacions mòbils que permet la compilació d’aquestes per a qualsevol de les plataformes, és a dir es pot obtenir una aplicació final tant per a Android com per a IOS. En aquest cas el treball final solament es presentarà en format Android.

En resum es tracta d’una eina senzilla que pot ser de gran utilitat per moure’s per les ciutats amb l’opció de què sigui escalable perquè evolucioni amb el temps podent així afegir més serveis. Amb la finalitat de reduir les barreres i a la mateixa vegada en implicar a la ciuta- dania es normalitzin tot aquest tipus d’accions.

FICHA TECNICA

Título: RouteSponsor
Autor: Baldoví Martínez, Marcos
Director: Capseta Nieto, Kenneth
Tutor: Casado Martínez, Carlos
Otros: Universitat Oberta de Catalunya
Palabras clave: movilidad y accesibilidad, aplicaciones móviles, geolocalización
Fecha de publicación: 11-jun-2018
Editorial: Universitat Oberta de Catalunya
Resumen: En este proyecto se desarrolla una aplicación de acción ciudadana para dispositivos móviles que en el momento en que el usuario se registra le permite poder disponer de diferentes opciones pudiendo acceder tanto a las rutas creadas por los usuarios para poder escoger la mejor ruta para desplazarse desde un punto de la ciudad hasta otro. También permite crear nuevas rutas y además se puede seleccionar aquella ruta que lo interese apadrinar para hacerle un seguimiento e indicar cualquier incidencia.
Idioma: Catalán
URL: http://hdl.handle.net/10609/81487
Aparece en las colecciones:Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc.