Imatge i Llenguatge Visual

5 febrero, 2017 en

Imatge i Llenguatge Visual es tracta d’una assignatura que més avançada que Disseny Gràfic en ella es repassen conceptes de teoria de color, tipografia i composició amb l’afegit que s’estudien conceptes de teories de la comunicació visual i cultura del Disseny. L’assignatura es divideix en quatre PAC’S de les quals s’adjunta l’informe de cadascuna d’elles […]

Programació Web

en

En aquesta assignatura el llenguatge de programació utilitzat és JavaScript. Aquest llenguatge de programació que s’utilitza principalment per crear pàgines web dinàmiques. A través d’aquest llenguatge s’estudia com incorporar efectes i animacions a una pàgina web. També l’aplicació d’accions que ens permetin realitzar manipular el navegador web en prémer botons i finestres amb missatges d’avís […]

Disseny de Bases de dades

en

El procés de disseny d’una base de dades es basa en l’estructurat de dades mitjançant taules. tenint en compte la informació. Principalment en la fase de disseny evitarem que les dades que siguen redundants, perquè malgasten l’espai i augmenten la probabilitat que es produïsquen errors i incoherències. Si la base de dades conté informació incorrecta […]

Tractament i Publicació d’audio

en

En aquesta assignatura s’inclou conceptes bàsics sobre psicoacústica musical, tècniques d’edició digital del so (filtres, equalitzadors, sintetitzadors) i la creació i publicació d’àudio. Es fa servir la llibreria Minim que és un tipus de llibreria d’àudio per a Java. En aquesta assignatura s’ha utilitzat Processing amb el treball final, en el que l’alumne deprèn a […]

Tractament i publicació d’imatge i vídeo

en

En el tractament i publicació d’imatge i vídeo es deprenen conceptes teòrics sobre la imatge i el vídeo. L’estudi dels processos com l’emmagatzemant o les operacions de modificat i processat a través de matrius i operacions matemàtiques. Els softwares utilitzats al llarg del curs són: Processing (operacions matemàtiques) i After Effects. Les PACs i Pràctiques […]

Integració Digital de Continguts

en

En aquesta assignatura es tracten els processos fonamentals sobre la digitalització i el processament de continguts d’àudio i vídeo. El programari utilitzat l’assignatura és Processing. Si s’opta per l’avaluació continua, aquesta es compon de 2 PAC’s i 2 pràctiques. Cadascuna de les entregues té una part teòrica (bastant senzilla) i una part de programació amb […]

Disseny Interfícies multimèdia

4 febrero, 2017 en

En aquesta assignatura s’estudia el Disseny Interfícies multimèdia, basades en el Disseny Centrat en l’Usuari. A través d’un cas real al llarg del quadrimestre es desenvolupa un projecte de Disseny sobre un cas real per a portal de compravenda (http://anuncit.com/). Les Pac’s que anem entregant al llarg del curs són wireframes tant de la versió […]

Arquitectura de la informació

en

El concepte d’Arquitectura de la informació (AI) Es tracta d’una disciplina encarregada de l’estudi, anàlisi, organització, disposició i estructuració de la informació en espais d’informació i de la presentació dels mateixos, siguin sistemes interactius o amb l’objectiu de facilitar la recuperació de la mateixa. Al llarg de l’assignatura es treballen les diferents fases de les […]

Aplicacions Interactives multiplataforma (RichMedia)

en

Aquesta assignatura és optativa també i de les primeres que vaig cursar a la carrera. Al llarg del quadrimestre es desenvolupava una aplicació meteorològica utilitzant L’API de Yahoo del temps. El programari utilitzat va ser Flash Builder. En aquests últims anys el programari que s’utilitza a quedat relegat a l’igual que la nomenclatura de l’assignatura […]

Disseny Gràfic

31 enero, 2017 en

És una assignatura que serveix per a la introducció al disseny, ja que es podria dir que està dividida en dues parts per dos assignatures. Una primera part seria aquesta “Disseny Gràfic” i l’altra l’assignatura “Imatge i Llenguatge Visual”. Al llarg del quadrimestre s’estudia els tipus de copyright i llicencies Creative Commons, fonaments de la […]

Imatge i Llenguatge Visual

5 febrero, 2017 en

Imatge i Llenguatge Visual es tracta d’una assignatura que més avançada que Disseny Gràfic en ella es repassen conceptes de teoria de color, tipografia i composició amb l’afegit que s’estudien conceptes de teories de la comunicació visual i cultura del Disseny. L’assignatura es divideix en quatre PAC’S de les quals s’adjunta l’informe de cadascuna d’elles […]

Programació Web

En aquesta assignatura el llenguatge de programació utilitzat és JavaScript. Aquest llenguatge de programació que s’utilitza principalment per crear pàgines web dinàmiques. A través d’aquest llenguatge s’estudia com incorporar efectes i animacions a una pàgina web. També l’aplicació d’accions que ens permetin realitzar manipular el navegador web en prémer botons i finestres amb missatges d’avís […]

Disseny de Bases de dades

El procés de disseny d’una base de dades es basa en l’estructurat de dades mitjançant taules. tenint en compte la informació. Principalment en la fase de disseny evitarem que les dades que siguen redundants, perquè malgasten l’espai i augmenten la probabilitat que es produïsquen errors i incoherències. Si la base de dades conté informació incorrecta […]

Tractament i Publicació d’audio

En aquesta assignatura s’inclou conceptes bàsics sobre psicoacústica musical, tècniques d’edició digital del so (filtres, equalitzadors, sintetitzadors) i la creació i publicació d’àudio. Es fa servir la llibreria Minim que és un tipus de llibreria d’àudio per a Java. En aquesta assignatura s’ha utilitzat Processing amb el treball final, en el que l’alumne deprèn a […]

Tractament i publicació d’imatge i vídeo

En el tractament i publicació d’imatge i vídeo es deprenen conceptes teòrics sobre la imatge i el vídeo. L’estudi dels processos com l’emmagatzemant o les operacions de modificat i processat a través de matrius i operacions matemàtiques. Els softwares utilitzats al llarg del curs són: Processing (operacions matemàtiques) i After Effects. Les PACs i Pràctiques […]

Integració Digital de Continguts

En aquesta assignatura es tracten els processos fonamentals sobre la digitalització i el processament de continguts d’àudio i vídeo. El programari utilitzat l’assignatura és Processing. Si s’opta per l’avaluació continua, aquesta es compon de 2 PAC’s i 2 pràctiques. Cadascuna de les entregues té una part teòrica (bastant senzilla) i una part de programació amb […]

Disseny Interfícies multimèdia

En aquesta assignatura s’estudia el Disseny Interfícies multimèdia, basades en el Disseny Centrat en l’Usuari. A través d’un cas real al llarg del quadrimestre es desenvolupa un projecte de Disseny sobre un cas real per a portal de compravenda (http://anuncit.com/). Les Pac’s que anem entregant al llarg del curs són wireframes tant de la versió […]

Arquitectura de la informació

El concepte d’Arquitectura de la informació (AI) Es tracta d’una disciplina encarregada de l’estudi, anàlisi, organització, disposició i estructuració de la informació en espais d’informació i de la presentació dels mateixos, siguin sistemes interactius o amb l’objectiu de facilitar la recuperació de la mateixa. Al llarg de l’assignatura es treballen les diferents fases de les […]

Aplicacions Interactives multiplataforma (RichMedia)

Aquesta assignatura és optativa també i de les primeres que vaig cursar a la carrera. Al llarg del quadrimestre es desenvolupava una aplicació meteorològica utilitzant L’API de Yahoo del temps. El programari utilitzat va ser Flash Builder. En aquests últims anys el programari que s’utilitza a quedat relegat a l’igual que la nomenclatura de l’assignatura […]

Disseny Gràfic

31 enero, 2017 en

És una assignatura que serveix per a la introducció al disseny, ja que es podria dir que està dividida en dues parts per dos assignatures. Una primera part seria aquesta “Disseny Gràfic” i l’altra l’assignatura “Imatge i Llenguatge Visual”. Al llarg del quadrimestre s’estudia els tipus de copyright i llicencies Creative Commons, fonaments de la […]